Atam Valdoreix, Barcelona

Reestructuración funcional de Edificio ATAM.
Valldoreix (Barcelona). (Año 2010 / 2013).
Propiedad: Asociación Telefónica Asistencia Minusválidos
Proyectista: Taller Básico de Arquitectura / EMA Arq. Asoc.
Superficie: 4.420,54 m2

Reestructuración funcional de Edificio ATAM.
Valldoreix (Barcelona). (Año 2010 / 2013).
Propiedad: Asociación Telefónica Asistencia Minusválidos
Proyectista: Taller Básico de Arquitectura / EMA Arq. Asoc.
Superficie: 4.420,54 m2